Menedżer Najwyższej Jakości to wyróżnienie przyznawane przez WSBJ i redakcję magazynu „Biznes Wielkopolska”. Zaszczytny tytuł Menedżera Najwyższej Jakości mogą otrzymać liderzy biznesu i zarządzania, którzy swoją pracą i postawą
przyczyniają się do tego, że idea Najwyższej Jakości znajduje potwierdzenie w ich codziennej działalności.

Warunkiem podstawowym do otrzymania tego tytułu przez właściciela, prezesa, czy menedżera przedsiębiorstwa, jest posiadanie przez firmę certyfikatu Najwyższej Jakości, jednak za zgodą wszystkich członków kapituły – w wyjątkowych wypadkach – od tego wymogu można odstąpić.